پیام مشاور
 
در این صفحه رهنمود های تحصیلی و تربیتی جهت استفاده اولیاء و دانش آموزان گرامی قرار می گیرد. امید است مورد  پیشرفت آموزشی و اخلاقی دانش آموزان عزیز شود...
 
     
 
     
فرم پیش ثبت نام
 
انجام پیش ثبت نام حضوری تنها روزهای زوج از ساعت 8 الی 13 انجام می گردد
 
پیش ثبت نام حضوری فقط در روزهای زوج انجام می گردد
--------------------------------------------------------