اهداف و برنامه ها
 

هدف اصلي ونهايي نظام تعليم و تربيت اسلامي , تربيت صحيح انسان است .

تربيت جامع و همه جانبه , مستلزم رفع موانع و ايجاد شرايط مناسب براي رشد تمام ابعاد شخصيت و شكوفايي استعدادها وقابليت هاي بالقوه اي است كه خداوند بطور فطري و طبيعي در نهاد انسان به وديعه نهاده است مسلما تحقق اين امر و رسيدن انسان به كمال قرب الهي در پرتو برنامه ريزي  متناسب با علائق و نيازها فراهم مي گردد .

اين برنامه ريزي ها در كانون خانواده ومدرسه ميسر مي گردد.

در كنار خانواده مهمترين رسالت اوليا و مربيان نيز تلاش در شكوفايي شخصيت نوجوانان و تامين بهداشت رواني و پيشگيري از انحرافات و آسيبهاي احتمالي آنهاست بي شك اساس كار و هدف اصلي تربيت آماده كردن دانش آموزان براي احراز مسئوليت هاي فردي و اجتماعي است و اين امر مهم بدون همكاري خانه و مدرسه ميسر نيست

 بمنظور تحقق بخشيدن به اهداف مدرسه براي كنترل پيشرفت تحصيلي علاوه بر  اجراي دستورالعملهاي آموزشي و پرورشي اداره آموزش و پرورش حركتهاي مكملي در روال آموزشي مدرسه سينا اجرا مي گردد:
 
 1. آزمون هاي  جامع ( مشتمل بر 10 درس اصلي بصورت تستي )
 2. آزمون هاي مكاتبه اي ( برگزاري در منزل با همكاري اولياء دانش آموز)
 3. آزمون هاي تستي (مشتمل بر20 سئوال)
 4. آزمون هاي ماهانه و ارائه كارنامه واطلاع رساني درسايت مدرسه
 5. كلاسهاي IT و رباتيك و پژوهش
 6. كلاسهاي  المپياد ( كلاسهاي پيشرفت تحصيلي  )
 7. كلاسهاي بنيه علمي
 8. كلاسهاي آموزش روشهاي مطالعه و تقويت حافظه
 9. آموزش دروس  بر مبناي سمعي بصري
 10. مسابقات علمي
 11.  جدول و نمودار رشد و افت و نظارت گام به گام مشاور مدرسه بر عملكرد درسي
 12. برگزاري آزمون سنجش و مشاوره تحصيلي و ارائه كتب راهنمايي تحصيلي
 13. اطلاع رسانی انضباطی وآموزشی از طریق پنل دانش آموزی سایت
 14. سيستم SMS هوشمند
 15. دفتر رابط و گزارش عملکرد
 16. آزمايشگاه پيشرفته فيزيك و شيمي
 17. ارائه گزارش هر زنگ در بعد اظهر همان روز در سايت مدرسه
اما با بيان مطالب فوق بر همه ماست كه با مشاركت همه جانبه در رشد و شكوفايي استعدادها بكوشيم و همواره آنان را در مسير تعليم و تربيت پوياتر نمائيم .