اهداف و برنامه ها
 

هدف اصلي ونهايي نظام تعليم و تربيت اسلامي، تربيت صحيح انسان است.

تربيت جامع و همه جانبه، مستلزم رفع موانع و ايجاد شرايط مناسب براي رشد تمام ابعاد شخصيت و شكوفايي استعدادها و قابليت هاي بالقوه اي است كه خداوند بطور فطري و طبيعي در نهاد انسان به وديعه نهاده است. مسلما تحقق اين امر و رسيدن انسان به كمال قرب الهي در پرتو برنامه ريزي  متناسب با علائق و نيازها فراهم مي گردد.

اين برنامه ريزي ها در كانون خانواده و مدرسه ميسر مي گردد.

اولين و مهم ترين محيطي كه شخصيت و شكل رفتارهاي فرزندان را پايه ريزي مي نمايد خانواده است و اساسي ترين دوران رشد شخصيتي و رواني هر انسان دوره كودكي اوست كه گذر مناسب از اين دوره تضمين كننده رشد تكاملي وي در مراحل بعدي است. هدف از پرورش فرزندان آماده سازي او براي ورود به جامعه است كه با توجه به تنوع ارزش ها و آرمان هاي فرهنگي جامعه، خانواده سعي مي كند الگوهاي پرورشي فرزند خود را منطبق با آرمان هاي خويش انتخاب كند.

هم سويي وهم عقيده بودن والدين در انتخاب الگوي تربيتي و پرورشي فرزندان، تعارض در انتخاب رفتار فرزندان را به حداقل مي رساند.

در كنار خانواده مهم ترين رسالت اوليا و مربيان نيز تلاش در شكوفايي شخصيت نوجوانان و تامين بهداشت رواني و پيشگيري از انحرافات و آسيب هاي احتمالي آن هاست. بي شك اساس كار و هدف اصلي تربيت

آماده كردن دانش آموزان براي احراز مسئوليت هاي فردي و اجتماعي است و اين امر مهم بدون همكاري خانه و مدرسه ميسر نيست.

به منظور تحقق بخشيدن به اهداف فوق براي كنترل پيشرفت تحصيلي علاوه بر اجراي دستورالعمل هاي آموزشي و پرورشي اداره آموزش و پرورش حركت هاي مكملي در روال آموزشي مدرسه سينا اجرا مي گردد:

 

 1. آزمون هاي  جامع (مشتمل بر 10 درس اصلي به صورت تستي)
 2. آزمون هاي مكاتبه اي (برگزاري در منزل با همكاري اوليای دانش آموز)
 3. آزمون هاي آنلاین
 4. آزمون هاي ماهانه و ارائه كارنامه واطلاع رساني درسايت مدرسه
 5. كلاس هاي IT و رباتيك و پژوهش
 6. كلاس هاي  المپياد (كلاس هاي پيشرفت تحصيلي)
 7. كلاس هاي بنيه علمي
 8. كلاس هاي آموزش روش هاي مطالعه و تقويت حافظه
 9. آموزش دروس  بر مبناي سمعي - بصري
 10. مسابقات علمي
 11.  جدول و نمودار رشد و افت و نظارت گام به گام مشاور مدرسه بر عملكرد درسي
 12. برگزاري آزمون سنجش و مشاوره تحصيلي و ارائه كتب راهنمايي تحصيلي
 13. اطلاع رسانی انضباطی وآموزشی از طریق پنل دانش آموزی سایت
 14. سيستم SMS هوشمند
 15. دفتر رابط و گزارش عملکرد
 16. آزمايشگاه پيشرفته فيزيك و شيمي
 17. ارائه گزارش هر زنگ در بعد از ظهر همان روز در سايت مدرسه

 

اما با بيان مطالب فوق بر همه ماست كه با مشاركت همه جانبه در رشد و شكوفايي استعدادها بكوشيم و همواره آنان را در مسير تعليم و تربيت پوياتر نمائيم .

 
     
 
     
فرم پیش ثبت نام
 
انجام پیش ثبت نام حضوری تنها روزهای زوج از ساعت 8 الی 13 انجام می گردد
 
پیش ثبت نام حضوری فقط در روزهای زوج انجام می گردد
--------------------------------------------------------