نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
دین*
 
ملیت*
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه*  
آدرس*  
نحوه آشنایی با مدرسه *  
نام مدرسه قبلی*  
معدل سال گذشته*  
نمره انضباط (خیلی خوب، خوب ...)*  
شغل *  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
نام*  
نام خانوادگی*  
شغل  
میزان تحصیلات*
تلفن همراه*  
عکس
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
سال تحصیلی
مقطع
پایه
دین
ملیت
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
آدرس
نحوه آشنایی با مدرسه
نام مدرسه قبلی
معدل سال گذشته
نمره انضباط (خیلی خوب، خوب ...)

اطلاعات پدر
شغل
تلفن همراه
میزان تحصیلات

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
میزان تحصیلات
تلفن همراه